Dołącz do nas

Forum Pediatrii

Kontakt

Wydawnictwo

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań

Redakcja:
Forum Media Polska Sp. z o.o.,
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
www.forumpediatrii.pl

Redaktor prowadzący:
dr hab. n. med. Piotr Albrecht

Redaktor naczelny:
Sylwia Kulikowska
sylwia.kulikowska@forum-media.pl

Sekretarz redakcji:
Paulina Florczyk
paulina.florczyk@forum-media.pl

Koordynator techniczny:
Alicja Januszkiewicz

Reklama:

Sylwia Kulikowska
tel. 61 665 57 76, kom. 603 155 392
sylwia.kulikowska@forum-media.pl

Zamówienia i prenumerata:
e-mail: bok@forum-media.pl

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
KRS: Nr 0000037307
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
NIP: 781-15-51-223 REGON: 631046924
Konto:
Bank PeKaO S.A. 51 1240 6609 1111 0000 4932 7322
Dyrektor: Magdalena Balanicka
Rok założenia: 1997
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000 PLN

Jeśli masz pomysł na ciekawy artykuł, napisz do nas.

Prosimy o wcześniejszy kontakt z redakcją w celu ustalenia tematu artykułu.

Paulina Florczyk

sekretarz redakcji

e-mail: paulina.florczyk@forum-media.pl

tel.: 536 748 237

e-mail: bok@forum-media.pl