Dołącz do nas

Forum Pediatrii

Autor Popławska Anna
Autor Murgrabia Tomasz

Obowiązek denuncjacji przez lekarza pediatrę po nowelizacji Kodeksu karnego

Zawód lekarza obarczony jest obowiązkiem zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w związku z leczeniem pacjenta. Jednak co się stanie w sytuacji, gdy do lekarza zgłasza się osoba, względem której poweźmie on przypuszczenie, że jest ofiarą czynu zabronionego? Zderzają się ze sobą wówczas dwie powinności: dochowania tajemnicy medycznej (czy inaczej dyskrecji medycznej) oraz powinność denuncjacyjna, czyli zgłoszenia o swoim podejrzeniu organom ścigania.

Prawo do zchowania poufności

Prawo pacjenta do zachowania w poufności informacji związanych ze stanem zdrowia i leczeniem wywodzi się z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, której art. 47 określa prawo do ochrony życia prywatnego, zaś art. 51 – prawo do ochrony przed ujawnieniem informacji dotyczących obywatela.

Tajemnica lekarska została wprowadzona jako termin prawny w art. 40 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza: „Lekarz ma obowiązek zachowani...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 96% treści

Podstawowy

Postępowanie w najczęstszych infekcjach w POZ w oparciu o EBM

Rodzice 12-miesięcznej, dotychczas zdrowej dziewczynki, zgłosili się do szpitala z powodu duszności w przebiegu nieżytu błony śluzowej nosa oraz produktywnego kaszlu. Od 3 dni dziecko było leczone ambulatoryjnie nebulizacjami z budesonidu ora...