Dołącz do nas

Forum Pediatrii

Autor Kuchar Ernest
Autor Karlikowska-Skwarnik Monika

Inwazyjna choroba meningokowa u nastolatka – przypadek z komentarzem

Inwazyjna choroba meningokokowa najczęściej objawia się w postaci: zapalenia opon mózgowo- -rdzeniowych (ZOMR) z towarzyszącą posocznicą, ZOMR bez cech posocznicy lub posocznicy bez zajęcia opon mózgowo-rdzeniowych.

Inwazyjna choroba meningokokowa (IChM), choć występuje relatywnie rzadko, wiąże się z bardzo dużą śmiertelnością i wysokim ryzykiem rozwoju trwałych powikłań. Zachorowania najczęściej występują wśród niemowląt, nastolatków i młodych dorosłych. Prezentowany przypadek ma na celu przekazanie najistotniejszych informacji dotyczących wczesnego rozpoznania, leczenia i zapobiegania zakażeniu Neisseria meningitidis. Zwrócono uwagę na zabezpieczenie materiału biologicznego do badań mikrobiologicznych, właściwy dobór antybiotyku i skuteczną resuscytację płynową. Uwzględnienie wymienionych elementów oraz zsynchronizowane działanie zespołu medycznego zwiększają szanse pacjenta na przeżycie i pełny powrót do zdrowia.

Inwazyjna choroba meningokokowa (IChM) budzi niepokój zarówno w społeczeństwie, jak i wśród personelu medycznego. Przeraża jej bardzo duża, kilkunastoprocentowa śmiertelność i gwałtowny przebieg, który sprawia, że ...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 96% treści

  • Czy lekarz ma prawo odmówić przyjęcia dziecka z powodu zaległości w wykonywaniu szczepień?

  • O wybranych chorobach błony śluzowej jamy ustnej u małych dzieci

Podstawowy

Postępowanie w najczęstszych infekcjach w POZ w oparciu o EBM

Rodzice 12-miesięcznej, dotychczas zdrowej dziewczynki, zgłosili się do szpitala z powodu duszności w przebiegu nieżytu błony śluzowej nosa oraz produktywnego kaszlu. Od 3 dni dziecko było leczone ambulatoryjnie nebulizacjami z budesonidu ora...